Vergadering

Verbondsraad mei

04-05-2024 (09:30-18:00)
het Bernardustechnicum, 9700 Oudenaarde - Hoogstraat 10, - 9700 Oudenaarde

Beste leden van de verbondsraad,

 

Op zaterdag 4 mei verzamelen we in xxx voor de laatste verbondsraad van dit scoutsjaar.

Om de vergadering rechtsgeldig te laten doorgaan moeten minstens 1/3 van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig zijn. We rekenen wel op 2/3 aanwezigheid (dit is noodzakelijk voor sommige stemvragen).

 

>>> Schrijf je vooraf in, ten laatste op dinsdag 30 april! <<<

 

Alleen als je tijdig ingeschreven bent, ontvang je een stemlink per mail (indien je stemgerechtigd bent).

Let op: kan je niet komen en wil je een volmacht geven? Dat doe je door in te schrijven als 'afwezig'.

 

Ik kijk er alvast naar uit jullie te verwelkomen!

 

Dries Van Eyck

verbondsvoorzitter

Doelgroep

Alle leden van de verbondsraad.

Lid van de verbondsraad en stemgerechtigd:  

 • de districtscommissarissen(essen)  
 • de gouwvoorzitter(s)ters, de gouwcommissarissen(essen) en de gouwbeheerd(st)ers  
 • de verbondsvoorzit(s)ter, de verbondscommissaris(esse) en de verbondsbeheerd(st)er   

Lid van de verbondsraad en niet stemgerechtigd:  

 • de leden van het verbondsbestuur  
 • de leden van de pedagogische commissie
 • de leden van de beheerscommissie 
 • de AGC’s en zingevingsassistent(en)
 • een tweede persoon per district, als deze door de districtsraad  afgevaardigd wordt.  
  Per
  district kan er dus maar 1 stem opgenomen worden. Wij kennen de stemmen automatisch toe (alfabetisch op voornaam) als er meerdere DC's zijn ingeschreven voor de verbondsraad. Als dit niet de goede manier is voor jouw district gelieve dit dan in de opmerkingen mee te geven.

Locatie opmerkingen

 Meer info over de bereikbaarheid en parkeermogelijkheden vind je in de zending.

Opmerkingen

Ben je stemgerechtigd maar kan je niet aanwezig zijn?

Wanneer je niet aanwezig kan zijn op een vergadering van de verbondsraad, kan je je laten vertegenwoordigen. Je geeft dan een volmacht aan iemand om jouw stem uit te brengen. Op voorhand jouw stem uitbrengen is dus niet mogelijk. Men weet immers nooit hoe een vergadering door de gesprekken evolueert, over wat en wie zal worden gestemd, en of er meer dan één stemronde zal nodig zijn. 

 

Uiteraard kan je jouw visie of jouw voorkeur kenbaar maken aan de persoon aan wie je een volmacht geeft. Maar de volmachtdrager is baas over jouw stem op de vergadering.  

 

Je kan je volmacht doorgeven door in te schrijven als ‘afwezig’. Dan kan je de voornaam en naam van de persoon aan wie je je volmacht geeft, invullen.

 • Een volmacht kan je enkel geven aan een lid van de vergadering waarvan jij de  vertegenwoordiger bent. Zo kan een DC zich op de Verbondraad enkel laten vertegenwoordigen door een groepsleid(st)er van zijn/haar districtsraad of door een ADC (deze personen zijn lid van de districtstraad).  
 • Zo kan een GB,GC of GV zich enkel laten vertegenwoordigen door een lid van de betrokken gouwraad of een persoon met een bekrachtigde adjunctfunctie (AGB, AGC, AGV of ADC). 
 • Ad-interim-functies hebben geen stemrecht en kunnen geen volmacht geven.  


Amendementen

Je kan vooraf amendementen indienen. Dit kan helpen om samen tot betere voorstellen te komen. Een amendement indienen kan tot woensdag 3 mei om 9u 's ochtends via vv@scoutsengidsenvlaanderen.be. Je kan daarvoor dit formulier gebruiken. 

 

Datum en tijd

zaterdag 04 mei 2024
09:30 ⇾ 18:00

Einde inschrijvingen: dinsdag 30 april 2024 (23:59)
Annulatie mogelijk tot: dinsdag 30 april 2024 (23:59)

Overzicht

Inschrijving

Deelnemer: 0,00 EUR

Afwezig: 0,00 EURTarief

Dit is een gratis evenement.

 

Je kan verschillende deelnemerstypes kiezen:

 • Afwezig (om een volmacht te geven of je te verontschuldigen)
 • Deelnemer

Contactpersoon